Agenda

6 juli 2016 - Vergadering adviesraad

Locatie de Burgt, Rijnsburg 19.45 uur - 22.00 uur

Meldpunt zorg en ondersteuning

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen over de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet die ons aanleiding kunnen geven hierover signalen of formele adviezen af te geven aan de gemeente. Bij voorbaat hartelijk dank.

LEES MEER OVER HET MELDPUNT

Wie zijn wij

De  Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Katwijk en bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers afkomstig uit alle geledingen van de samenleving in onze gemeente.

Als zodanig geven wij invulling aan cliëntenparticipatie op het sociaal domein en vormen wij een brug tussen de burger en de gemeente.

 

LEES MEER OVER ONS

Laatste adviezen

Onze partners

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid
Regionale Cliëntenraad GGZ Rivierduinen
Gemeente Katwijk
Oogvereniging Regiogroep Leiden e.o.

Contact

POSTADRES
Postbus 135 Katwijk
2220 AC Katwijk
SECRETARIAAT
p/a Nassaudreef 38A
2224 AN Katwijk


071 362 67 72

© 2017 Adviesraad sociaal domein Katwijk